Våra rum / Our rooms

En del av

 

Bläddra under fliken för att se vilken lägenhet som är vad.

 

+46 980- 666 66 Ring/ Call For reservation / För reservation

E-mail: info@kirunarum.se